inside bar

Mô hình inside bar là 1 mẫu hình giao dịch hành động giá gồm 2 bar trong đó 1 bar nằm gọn trong phạm vi high và low của bar trước đó. Nó có thể nằm ở phần trên, phần giữa hoặc phần dưới của bar trước đó, gọi là mother bar. Đọc: 2,774.

 1. namthang
 2. DuongHuy
 3. DuongHuy
 4. DuongHuy
 5. TraderViet News
 6. Phương Thúy
 7. Phương Thúy
 8. Phương Thúy
 9. Phương Thúy
 10. DuongHuy
 11. Phương Thúy
 12. Phương Thúy
 13. Nhật Hoài
 14. Phương Thúy
 15. DuongHuy
 16. Phương Thúy
 17. Phương Thúy
 18. Phương Thúy
 19. Nhật Hoài
 20. Nhật Hoài
Đang tải...
0