inside bar

Mô hình inside bar là 1 mẫu hình giao dịch hành động giá gồm 2 bar trong đó 1 bar nằm gọn trong phạm vi high và low của bar trước đó. Nó có thể nằm ở phần trên, phần giữa hoặc phần dưới của bar trước đó, gọi là mother bar. Đọc: 1,662.

  1. DuongHuy
  2. DuongHuy
  3. Nhật Hoài
  4. Nhật Hoài
Đang tải...
0