inside bar

Mô hình inside bar là 1 mẫu hình giao dịch hành động giá gồm 2 bar trong đó 1 bar nằm gọn trong phạm vi high và low của bar trước đó. Nó có thể nằm ở phần trên, phần giữa hoặc phần dưới của bar trước đó, gọi là mother bar. Đọc: 1,150.

 1. Nhật Hoài
 2. Nhật Hoài
 3. Nhật Hoài
 4. Nhật Hoài
 5. The Blade
 6. The Blade
 7. Nhật Hoài
 8. Nhật Hoài
 9. Nhật Hoài
 10. Nhật Hoài
 11. DuongHuy
Đang tải...