inverted head and shoulders

Inverted Head and Shoulders hay còn gọi là mô hình Vai - Đầu - Vai được tạo ra khi giá được tạo thành bởi 1 đỉnh (vai trái), rồi tới đỉnh cao hơn (Đầu), rồi lại đỉnh thấp hơn (vai phải), đường nối 2 đáy bên dưới gọi là đường cổ. Đường cổ có thể chếch lên hoặc chếch xuống. Thông thường nếu đường cổ chếch xuống thì mô hình đáng tin hơn. Vào lệnh Sell khi giá phá xuống đường cổ với mục tiêu gần bằng chiều cao của Đầu (khoảng cách từ đỉnh đầu đến đường cổ) Đọc: 397.

  1. DuongHuy
  2. DuongHuy
  3. DuongHuy
  4. DuongHuy
  5. DuongHuy
Đang tải...