ism manufacturing là gì

Chỉ số ISM Manufacturing PMI là một con số nhằm mục đích đo lường hoạt động của các doanh nghiệp trong khu vực sản xuất, gồm các dữ liệu về công ăn việc làm, sản xuất, các đơn đặt hàng mới, giá cả, nguồn cung nguyên vật liệu, nguồn dự trữ. Đọc: 1,153.

  1. DuongHuy
Đang tải...
0