jesse livermore

Jesse Livermore thực sự là một biểu tượng rõ ràng nhất của "con người tự thân".Ông đã trở thành triệu phú rồi thành kẻ trắng tay rồi lại triệu phú từ thị trường. Chiến lược đầu tư của ông được thu thập từ những kinh nghiệm của ông cũng như sự phản ứng của ông với kết quả đạt được, từ tự bản thân ông mà ra. Đọc: 18,401.

Đang tải...
0