jesse livermore

Jesse Livermore thực sự là một biểu tượng rõ ràng nhất của "con người tự thân".Ông đã trở thành triệu phú rồi thành kẻ trắng tay rồi lại triệu phú từ thị trường. Chiến lược đầu tư của ông được thu thập từ những kinh nghiệm của ông cũng như sự phản ứng của ông với kết quả đạt được, từ tự bản thân ông mà ra. Đọc: 19,623.

 1. Phương Thúy
 2. TraderViet Content Sharing
 3. Phương Thúy
 4. Le Hue Truong
 5. Le Hue Truong
 6. Le Hue Truong
 7. Nhật Hoài
 8. Le Hue Truong
 9. Nhật Hoài
 10. captainfx
 11. Le Hue Truong
 12. Phương Thúy
 13. Nhật Hoài
 14. Le Hue Truong
 15. Mạc An
 16. Nhật Hoài
 17. Nhật Hoài
 18. Nhật Hoài
 19. Nhật Hoài
 20. Nhật Hoài
Đang tải...
0