john rogers

John Rogers là thiên tài trading và là người lập ra Học viện Cộng đồng Ariel, một trường công lập tập trung vào giáo dục tài chính. Nhà trường dạy cho sinh viên các nguyên tắc cơ bản về tài chính và đầu tư, thậm chí cung cấp cho họ một danh mục đầu tư thực sự để quản lý Đọc: 241.

Đang tải...
0