leverage là gì

Leverage - Đòn bẩy. Là tỷ lệ tài sản riêng của khách hàng so với tài sản cần thiết để mở tài khoản. Đòn bẩy do nhà môi giới cung cấp và cho phép khách hàng giao dịch với khối lượng cao hơn rất nhiều so với tài sản riêng của khách hàng. Tài sản không được cộng vào tài khoản của khách hàng mà sử dụng vào thời điểm mở lệnh trên thị trường ngoại hối, phù hợp với kích cỡ của đòn bẩy được thiết lập đối với công cụ hoặc do khách hàng đã chọn Đọc: 1,970.

  1. Bianas
  2. ono
  3. admin
    Chủ đề

    Lot, đòn bẩy, lời và lỗ

    admin, 15/08/2016
Đang tải...
0