liquidity provider là gì

Liquidity Provider nếu dịch sang tiếng việt chúng ta thì gọi là nhà cung cấp thanh khoản. Cụ thể hơn, liquidity provider (LP) chính là nhà cái - market maker - trên thị trường. Nếu trader bán ra thì LP sẽ mua vào và nếu trader mua vào thì LP sẵn sàng bán cho trader Đọc: 1,344.

  1. DuongHuy
Đang tải...
0