lý thuyết triển vọng là gì

Lý thuyết triển vọng tranh luận về việc con người đánh giá lợi ích và thiệt hại khác nhau và họ có thể dựa quyết định của họ vào lợi ích nhiều hơn so với thiệt hại Đọc: 917.

Đang tải...
0