mark up spread là gì

Mark up Spread là hành động nâng thêm spread lên. Ví dụ spread "chính hãng" do các đầu mối liquidity provider cung cấp chỉ là 1 pips cho EURUSD. Liquitity Provider gửi mức spread này cho Broker trung gian, rồi Broker trung gian kê giá thêm 1 pips nữa vào đó, làm cho spread trở thành 2 pips Đọc: 428.

Đang tải...
0