mô hình ba đỉnh

Mô hình ba đỉnh Triple Top tạo ra một vùng kháng cự và hai đáy dạng "VV" Đọc: 591.

Đang tải...
0