mô hình nến engulfing

Mô hình nến Engulfing còn được gọi ở cái tên việt hóa là ''Nhấn chìm'', đơn giản bởi vì chúng có nến sau nhấn chìm nến trước. Có 2 loại là Bullish Engulfing và Bearish Engulfing Đọc: 498.

  1. Chủ đề

    Mô hình cụm 2 nến

    admin, 16/08/2016
Đang tải...