mô hình nến evening star

Mẫu nến Evening Star là một mẫu nến đảo chiều giảm giá, nó thường xảy ra tại đỉnh của một xu hướng tăng giá gồm 3 nến Đọc: 247.

Đang tải...