mô hình nến harami

Harami (trong tiếng Nhật có nghĩa là “người có mang”) là một mẫu nến đảo chiều. Mẫu Harami được xem hoặc là tăng giá hoặc là giảm giá Đọc: 926.

  1. Chủ đề

    Mô hình nến Bullish Harami

    admin, 14/08/2016
  2. Chủ đề

    Mô hình nến Bearish Harami

    admin, 14/08/2016
Đang tải...
0