mô hình nến inside bar

Mô hình nến inside bar là 1 mô hình dùng để giao dịch hành động giá, trong đó gồm 2 bar trong đó 1 bar nằm gọn trong phạm vi high và low của bar trước đó. Nó có thể nằm ở phần trên, phần giữa hoặc phần dưới của bar trước đó, gọi là mother bar. Đọc: 1,190.

Đang tải...
0