moral hazard là gì

Rủi ro đạo đức (Moral Hazard) có nghĩa tương tự như “suy thoái đạo đức”. Rủi ro đạo đức nảy sinh khi bên có ưu thế thông tin hiểu được tình thế thông tin phi đối xứng giữa các bên giao dịch và tự nhiên hình thành động cơ hành động theo hướng làm lợi cho bản thân bất kể hành động đó có thể làm hại cho bên kém ưu thế thông tin Đọc: 675.

Đang tải...
0