moving average

Moving Average hay còn gọi là đường trung bình động là mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo đường trung bình giúp dự đoán giá tương lai bằng cách nhìn vào độ dốc của chúng, từ đó có thể làm mượt giá theo thời gian Đọc: 5,096.

 1. TraderViet YouTube
 2. TraderViet Crypto
 3. Phương Thúy
 4. Phương Thúy
 5. Phương Thúy
 6. Phương Thúy
 7. Nhật Hoài
 8. Phương Thúy
 9. Phương Thúy
 10. Nhật Hoài
 11. Phương Thúy
 12. Phương Thúy
 13. Nhật Hoài
 14. Nhật Hoài
 15. Nhật Hoài
 16. Nhật Hoài
 17. TraderViet News
 18. Fliter
 19. Nhật Hoài
 20. Nhật Hoài
Đang tải...
0