nến renko là gì

Renko chart là loại chart rất đặc biệt, Renko chart loại trừ yếu tố thời gian và tập trung vào sự thay đổi của giá với mức độ thay đổi tối thiểu được cho trước. Chart renko giống với chart point and figure (loại chart truyền thống được các trader Mỹ sử dụng vào thập niên 1920) Đọc: 896.

Đang tải...