neteller sạch là gì

Neteller sạch là Neteller có nguồn gốc rõ ràng, được rút ra từ các công ty, tổ chức có đăng ký kinh doanh, hoặc được chuyển đến từ các cá nhân có tài khoản Neteller đã được xác nhận. Nhìn chung đầu đến của tiền trước khi đến chúng ta là "có nguồn gốc rõ ràng" Đọc: 370.

Đang tải...
0