nhà cung cấp thanh khoản là gì

Nhà cung cấp thanh khoản là nhà cái - market maker - trên thị trường. Nếu trader bán ra thì LP sẽ mua vào và nếu trader mua vào thì LP sẵn sàng bán cho trader Đọc: 1,145.

  1. DuongHuy
Đang tải...
0