order book là gì

orderbook là bảng mô tả và ghi chép chi tiết các vùng giá mà trader đặt lệnh Đọc: 2,385.

Đang tải...