peter lynch

Peter Lynch vào danh sách 20 nhà đầu tư vĩ đại nhất xuất phát từ công việc của ông với Quỹ Fidelity Magellan trong giai đoạn 13 năm này, quỹ này đã đạt được mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 29%, vượt qua chỉ số S & P 500 11 lần trong 13 năm và dần dần xây dựng tài sản của quỹ từ 20 triệu USD lên đến 14 tỷ USD. Quỹ có tỷ lệ hoàn vốn tốt nhất trong 20 năm của bất kỳ quỹ tương hỗ nào trong lịch sử Đọc: 458.

Đang tải...