pip là gì

Pip là đơn vị nhỏ nhất của giá trong các đồng tiền. Hầu như các cặp tiền đều có 4 số thập phân nên pip là đơn vị nhỏ nhất, tương đương với 0.0001 Đọc: 560.

  1. admin
    Chủ đề

    Pip và Pipettes

    admin, 15/08/2016
Đang tải...