quỹ phòng hộ là gì

Các quỹ phòng hộ (Hedge funds) là các quỹ đầu tư tư nhân được quản lý chủ động. Họ đầu tư vào một phạm vi đa dạng các thị trường, công cụ và chiến lược đầu tư và phụ thuộc vào các quy định hạn chế của đất nước họ. Đọc: 721.

Đang tải...
0