quy tắc 72 là gì

Quy tắc 72 là công thức để xác định khi nào tiền hoặc khoản đầu tư của bạn sẽ tăng lên gấp đôi với bất kỳ mức lãi suất nào. Theo đó nếu bạn có một khoản tiền gửi ngân hàng với mức lãi suất là 10%: khi bạn chia 72 cho 10 sẽ có kết quả là 7,2 tức tiền của bạn sẽ tăng lên gấp đôi sau 7,2 năm theo quy luật lãi suất kép Đọc: 430.

Đang tải...
0