rising wedge

Rising wedge là nêm tăng, mô hình giảm giá bất kể là tiếp diễn hay đảo chiều. Vào lệnh Sell khi giá phá cạnh dưới của nêm tăng với mục tiêu gần bằng độ cao của nêm Đọc: 755.

 1. Nhật Hoài
 2. Nhật Hoài
 3. Nhật Hoài
 4. Vichibi
 5. Nhật Hoài
 6. Nhật Hoài
 7. Nhật Hoài
 8. DuongHuy
 9. DuongHuy
 10. DuongHuy
 11. kissmez
 12. DuongHuy
 13. DuongHuy
 14. DuongHuy
Đang tải...
0