round number là gì

Round number là vùng số tròn, tức là các vùng giá có đuôi là 00. Các vùng này tròn 100 pips của 1 cặp tiền hoặc sản phẩm nào đó Đọc: 1,273.

Đang tải...
0