scalping trong thị trường forex

Scalping trong thị trường forex là một chiến lược giao dịch, trong đó một thương nhân thực hiện một số lượng lớn các lệnh trong một thời gian ngắn (thậm chí trong một vài giây) và cố định lợi nhuận trong vài pip Đọc: 496.

Đang tải...
0