scalping

Scalping là một chiến lược giao dịch, trong đó một thương nhân thực hiện một số lượng lớn các lệnh trong một thời gian ngắn (thậm chí trong một vài giây) và cố định lợi nhuận trong vài pip Đọc: 17,529.

 1. TraderViet YouTube
 2. tradermapmap
 3. namthang
 4. Phương Thúy
 5. TraderViet News
 6. TraderViet News
 7. Phương Thúy
 8. Phương Thúy
 9. TraderViet News
 10. Phương Thúy
 11. Phương Thúy
 12. Phương Thúy
 13. Phương Thúy
 14. Phương Thúy
 15. Phương Thúy
 16. TraderViet YouTube
 17. Le Hue Truong
 18. namthang
 19. Nhật Hoài
 20. namthang
Đang tải...
0