scalping

Scalping là một chiến lược giao dịch, trong đó một thương nhân thực hiện một số lượng lớn các lệnh trong một thời gian ngắn (thậm chí trong một vài giây) và cố định lợi nhuận trong vài pip Đọc: 16,225.

  1. tradermapmap
  2. TraderViet YouTube
Đang tải...
0