script mt4 là gì

Script MT4 là một chương trình được viết dựa trên ngôn ngữ lập trình MQL4 và mục đích của nó là giúp trader thực hiện một nhiệm vụ độc lập nào đó. Có thể hiểu script giống như một phím tắt giúp trader đơn giản hóa các thao tác phức tạp. Đọc: 814.

Đang tải...
0