sma là gì

Đường SMA (còn gọi là đường MA) là một đường trung bình, là một công cụ trong phân tích kỹ thuật . Đường SMA rất phổ biến và được nhiều người tin dùng nên độ tin cậy rất cao. Đây là một công cụ mà bất cứ nhà phân tích kỹ thuật nào cũng không nên bỏ qua. Đọc: 1,997.

  1. admin
  2. admin
    Chủ đề

    SMA so với EMA

    admin, 16/08/2016
Đang tải...
0