spread

Spread được gọi là sự chênh lệch giá, giữa giá chào mua / giá chào bán. Ví dụ như EURUSD là 1.2812/15 thì spread là 3 pips Đọc: 455.

Đang tải...
0