spring là gì

Spring là tên gọi của phá vỡ sai xuống phía dưới của một vùng hỗ trợ, có nghĩa là giá đi xuống trước, sau đó quay ngược lên. trader nào lỡ bán ra trước sẽ kẹt lệnh Đọc: 483.

Đang tải...
0