sự lựa chọn đối nghịch là gi?

Sự lựa chọn đối nghịch là tình trạng khi mà người bán có những thông tin về chất lượng sản phẩm mà người mua không có hay ngược lại Đọc: 354.

Đang tải...
0