synergy method là gì

Synergy Trading Method là một hệ thống giao dịch được phát triển bởi Dean Malone. Đây là một hệ thống giúp đơn giản hóa cách ra quyết định giao dịch với tính chính xác cực cao. Nó kết hợp 4 yếu tố quan trọng nhất của thị trường bao gồm: price action (hành vi giá), trend (xu hướng), momentum (động lực) và market strength (sức mạnh của thị trường). Đọc: 363.

Đang tải...
0