tài khoản mini là gì

Một tài khoản giao dịch forex được xem là mini account khi trading lot của nó chỉ bằng 1/10 lot tiêu chuẩn là 100,000 đơn vị tiền tệ Đọc: 288.

  1. Jasmine Tran
Đang tải...
0