tâm lý giao dịch là gì

Tâm lý giao dịch được xem là những yếu tố tác động đến cảm xúc, đến quyết định của nhà giao dịch khi chuẩn bị thực hiện một giao dịch hay đang ở nắm giữ 1 giao dịch nào đó. Tâm lý giao dịch đôi khi khiến nhà giao dịch đưa ra quyết định không chuẩn xác, cảm tính hoặc nóng vội hoặc chậm trễ Đọc: 534.

  1. Lương Thanh Hà
Đang tải...