thanh khoản

Thanh khoản là tính năng có thể trao đổi được một tài sản này với một tài sản khác. Một thanh khoản lớn hơn giúp đem đến cơ hội thực hiên giao dịch lớn mà không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đáng kể về giá cả. Đọc: 596.

  1. The Blade
  2. DuongHuy
Đang tải...