thị trường trái phiếu là gì

Thị trường trái phiếu (bond market) là khái niệm dùng để chỉ sự gặp gỡ giữa người mua và người bán một loại trái phiếu ở bất kỳ địa điểm nào, ví dụ thị trường chứng khoán Đọc: 231.

  1. Lương Thanh Hà
Đang tải...