tick chart là gì

Tick chart sẽ cho Trader quan sát sự thay đổi của giá qua một số lượng giao dịch cho trước trên thị trường. Một biểu đồ 30-tick sẽ vẽ một cây nến sau mỗi 30 giao dịch Đọc: 1,072.

Đang tải...
0