trung bình động oscillator là gì

Trung bình động Oscillator (Moving Average of Oscillators – OsMA) là chỉ báo kỹ thuật thể hiện động lực của chuyển động giá (price action) và là chênh lệch giữa một đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn, thông thường là trung bình động 12 và 26 giai đoạn Đọc: 408.

Đang tải...
0