trượt giá là gì

Slippage - Trượt giá. Là trường hợp khớp lệnh tại mức giá xấu hơn mức giá mở lệnh. Điều này có nghĩa rằng báo giá đã thay đổi mạnh. Trượt giá (Slippage) có thể xuất hiện vào thời điểm công bố các tin tức quan trọng liên quan đến tiền tệ khiến thị trường ảnh hưởng mạnh. Mức trượt giá thường dao động từ một đến vài chục điểm Đọc: 565.

Đang tải...