upthurst là gì

Upthrust là tên gọi của phá vỡ sai lên phía trên của một vùng kháng cự, có nghĩa là giá đi lên trước, sau đó quay xuống trở lại. trader nào lỡ mua vào trước sẽ kẹt lệnh Đọc: 357.

Đang tải...
0