ví di động là gì

Ví di động là một dạng ví ảo lưu trữ toàn bộ thông tin của các loại thẻ thanh toán như thẻ ghi nợ (Debit Card) hay thẻ tín dụng (Credit Card) trên 1 chiếc điện thoại. Người tiêu dùng có chỉ cần đem điện thoại của mình để mua đồ trong các cửa hàng hoặc giao dịch với các địa điểm thanh toán chấp nhận sử dụng dịch vụ ví di động. Đọc: 516.

Đang tải...
0