vix là gì

Chỉ số VIX được xây dựng bởi CBOE (Chicago Board Option Exchange) và nó đo mức độ biến động dự kiến của 30 ngày tới. Nó được tính toán từ cái chỉ số options của thằng S&P 500 Đọc: 289.

Đang tải...
0