volatility là gì

Volatility là cường độ biến động tỷ giá hối đoái Đọc: 1,413.

Đang tải...