volatility là gì

Volatility là cường độ biến động tỷ giá hối đoái Đọc: 2,720.

Đang tải...
0