volatility

Volatility thực chất là cường độ biến động tỷ giá hối đoái. Đọc: 442.

Đang tải...