volume trong forex là gì

Volume tức là số lần nhảy giá trong một khoảng thời gian xác định nào đó của một sản phẩm forex nào đó. Ví dụ như trong 1 cây nến ở khung thời gian 5 phút có 15 lần giá thay đổi thì Volume của nó sẽ là 15 Đọc: 446.

Đang tải...