vùng số tròn là gì

Vùng số tròn tức là các vùng giá có đuôi là 00. Các vùng này tròn 100 pips của 1 cặp tiền hoặc sản phẩm nào đó. Đọc: 374.

Đang tải...
0