white label trong forex là gì

White Label (WL) trong lĩnh vực forex là một chương trình nhằm mục đích phát triển vượt qua Introducing Broker (IB). Cụ thể, Chương trình White Label sẽ giúp các cá nhân hoặc tổ chức IB có kinh nghiệm và trình độ và muốn phát triển thành Công ty hoặc đại lý môi giới (Broker) xây dựng thương hiệu riêng trong ngành. Đọc: 1,377.

Đang tải...
0