xu hướng giảm là gì

Một xu hướng giảm là một chuỗi các yếu tố lặp lại đáy thấp hơn - đỉnh thấp hơn Đọc: 202.

Đang tải...